ТПП України затвердила зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП України

ТПП України затвердила зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП України

17 вересня 2020 року за поданням Президій МКАС і МАК при ТПП України Президією ТПП України були затверджені зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП України, які будуть введені в дію з 1 листопада 2020 року і застосовуватимуться розгляді справ, прийнятих до провадження МКАС і МАК при ТПП України з 1 листопада 2020 року, а також, за відсутності заперечень сторін – до всіх справ, які знаходяться у провадженні МКАС і МАК при ТПП України станом на 1 листопада 2020 року.

З метою вдосконалення процесу арбітражного розгляду спорів, підвищення його ефективності та виконуваності арбітражних рішень, а також своєчасно реагуючи на вплив карантинних обмежень на бізнес процеси, що зазнали незворотних змін у всьому світі, були напрацьовані зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП України, які умовно стосуються чотирьох категорій питань:

  • Зміни, що стосуються вдосконалення арбітражного розгляду
  • Зміни, що покликані спростити і врегулювати проведення усних слухань справ із використанням відео-конференц-зв’язку.
  • Зміни, що мають на меті поступове переведення арбітражного розгляду у повністю цифрове середовище.
  • Зміни, що продиктовані судовою практикою оспорювання, визнання та виконання рішень МКАС.

Повний текст рішення Президії ТПП України щодо оновлених Регламентів МКАС і МАК при ТПП України доступний до перегляду на даній сторінці, а також для зручності користувачів порівняльна таблиця доступна за посиланням.

Стислий огляд прийнятих змін пропонуємо нижче.

Зміни, що стосуються вдосконалення арбітражного розгляду, направлені на підвищення ефективності арбітражу для сторін та комфортності арбітражного розгляду

  1. Враховуючи проведену реформу українського процесуального законодавства та врегулювання питання арбітрабільності спорів не тільки у спеціальному законі – «Про міжнародний комерційний арбітраж», але й у Господарському процесуальному кодексі України, були внесені відповідні зміни до статті 3 Регламентів МКАС і МАК при ТПП України, а також доповнено статтю 4 нової частиною, яка кореспондується із частиною третьою статті 22 Господарського процесуального кодексу України.
  2. Внесено зміни до статті 36 Регламентів МКАС і МАК при ТПП України, передбачена можливість для сторін залучати представників зокрема з числа іноземних громадян та організацій, передбачено умови, за яких можлива заміна представника сторони, а також відповідальність представників за зловживання процесуальними правами та порушення Регламентів.
  3. Доопрацьовано статтю 52 щодо доказів та доказування.
  4. Вдосконалено механізм перевірки арбітражного рішення.
  5. Враховано сучасні підходи і практику іноземних арбітражних інституцій змінено підходи до розподілу додаткових витрат арбітражного провадження, зокрема витрати, які сторона несла у зв’язку із призначенням нею іноземного арбітра, у разі винесення рішення на її користь, можуть стягуватися із сторони, проти якої таке рішення винесено.

Також зважаючи на те, що дедалі частіше МКАС при ТПП України приймає до свого провадження справи, які необхідно адмініструвати двома мовами, що зумовлює необхідність залучення більших людських ресурсів та часу, та підвищує вартість відправки поштової кореспонденції, Президії МКАС І МАК при ТПП України вирішити передбачити, що якщо справа розглядається на двох і більше мовах додатково до арбітражного збору сплачується 400 доларів США.

Зміни, що стосуються спрощення і врегулювання процедури усних слухань і використання відео-зв’язку

Вдосконалено правове регулювання проведення усних слухань справ із використанням відео-конференц-зв’язку.

Так окремою частиною статті 47 врегульовується можливість складу Арбітражного суду або одного із арбітрів брати участь у усному слуханні справи в режимі відеоконференції, що дозволить залучати до розгляду більше арбітрів з іноземних країн, а також заощадить витрати сторін у разі призначення іноземних арбітрів. Деталізовано порядок участі сторони (сторін) у усному слуханні справи в режимі відеоконференції. Передбачено право складу Арбітражного суду щодо встановлення порядку проведення усних слухань, включаючи дату, тривалість, форму, зміст, процедуру, кінцеві строки та місце, а також щодо форми проведення усних слухань (очно, онлайн або у комбінований спосіб).

Зміни, що покликані сприяти поступовому переведенню арбітражного розгляду у повністю цифрове середовище

З метою поступового переведення арбітражного розгляду у повністю цифрове середовище, передбачено обов’язкове направлення сторонами документів у електронній формі та визначено момент отримання арбітражними інституціями електронних повідомлень сторін.

Зміни, що обумовлені судовою практикою оспорювання, визнання та виконання рішень МКАС і МАК при ТПП України

МКАС і МАК при ТПП України на постійній основі здійснюють моніторинг судової практики щодо оспорювання та визнання і приведення до виконання винесених ними арбітражних рішень. У зв’язку з цим, були внесені зміни до статті 11 Регламентів щодо направлення/вручення стороні документів, статті 22 щодо участі третіх осіб та статті 31 щодо порядку формування складу Арбітражного суду.

 

Оперативність реагування на вплив зовнішніх факторів, а також увага до ефективності арбітражного розгляду та комфорту сторін забезпечили зростання завантаженості інституції на 68% протягом першого півріччя 2020 року.

Проведена робота щодо розробки та прийняття змін до Регламентів МКАС та МАК відповідає стратегічним цілям на 2020 рік, заявленим у річному звіті інституцій за результатами діяльності у 2019 році.

Переглянути

Додати в календар 20240528 20240528 Europe/Kiev ТПП України затвердила зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП України

17 вересня 2020 року за поданням Президій МКАС і МАК при ТПП України Президією ТПП України були затверджені зміни до Регламентів МКАС і МАК при ТПП ...

Поділитися
Всі Новини та звіти

Морська арбітнажна комісія
при ТПП України

вул. Велика Житомирська, 33
Київ, 01601
+380 44 584-25-74
[email protected]
[email protected]

Відскануйте QR-код для завантаження сторінки у Вашому браузері